Dzięki staraniom Fundacji Zdrowego Życia, która jest organizatorem Wolnego Jarmarku Toruńskiego,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Piotr Całbecki objął honorowym patronatem naszą akcję!

Dziękujemy !!!

logo-marszalek.jpg