Organizatorzy wydarzenia:

Filip Malinowski 509936216
Renata Wypij 694473458
e-mail: lp.kramrajynlow|tkatnok#lp.kramrajynlow|tkatnok
https://www.facebook.com/Wolny.Jarmark.Torunski

Skorzystaj z tego formularza aby przesłać nam wiadomość:

Imię, nazwisko
Organizacja/Firma
wpisz jeśli dotyczy
Adres
Email
Wiadomość